WOZ waarde Haarlem, hoe wordt deze bepaald?

De WOZ waarde Haarlem wordt bepaald door de gemeente Haarlem voor alle panden binnen de gemeentegrenzen van Haarlem. Dat wordt gedaan door taxateurs, binnen de gemeente Haarlem, woningen, bedrijfspanden en gronden steekproefsgewijs te laten taxeren. Deze gegevens worden verwerkt in speciale software. Ook de verkoopprijzen van woningen rondom de peildatum van 1 januari worden hierin verwerkt evenals gegevens van het Kadaster, denk hierbij aan oppervlakte van de grond, inhoud van het huis, wel of geen kelder, garage of dakkapel. Naast al deze gegevens wordt voor de waardebepaling ook gekeken naar:

  • Het soort woning; boven-, beneden-, vrijstaande of rijtjeswoning
  • De buurt waarin de woning staat, bij scholen, groen, industrie, snelwegen
  • Het bouwjaar van de woning en eventuele renovatie van de woning

WOZ waarde Haarlem is grondslag voor belastingen

De laatste jaren stijgt de WOZ waarde Haarlem snel. Dat komt omdat veel mensen een nieuwe woning willen en er te weinig woningen zijn. Hierdoor worden woningen duurder. De WOZ waarde is grondslag is voor belastingen en heffingen zoals:

·         Onroerendezaakbelasting (OZB); deze moet betaald worden door elke eigenaar of huurder van een woning, gebouw of grond

·         Waterschapsbelasting; deze moet betaald worden door eigenaars of huurders van woningen en is gesplitst in belasting voor een alleenstaande of voor een meerpersoonshuishouden

·         Inkomstenbelasting; deze moet betaald worden over inkomsten uit werk en over vermogen

·         Vermogensbelasting; deze hoeft alleen te worden betaald wanneer het vermogen boven een bepaald bedrag uitkomt.

·         Roerende ruimtebelasting; alle eigenaren van woonboten, woonwagens, bedrijfsvaartuigen en kiosken betalen roerende ruimtebelasting

Controleer de WOZ waarde van je woning goed!

De WOZ waarde Haarlem wordt genomen als grondslag van meerdere belastingen en heffingen. Hoe hoger de WOZ waarde, hoe meer belasting je betaald. Controleren van de beschikking WOZ kan door de twee woningen waarmee jouw woning wordt vergeleken goed na te kijken. Zodra je vermoedt dat de WOZ waarde van jouw woning te hoog is ingeschat door de gemeente Haarlem kun je gratis bezwaar laten aantekenen door een bezwaarmakers bureau. Hiermee voorkom je dat je te veel belasting betaalt. Je kunt eenvoudig contact opnemen met een bezwaarmakers bureau door een invulformulier op de website in te vullen. Het bureau vraagt je dan eerst een machtiging en een overeenkomst in te vullen en om het beschikkings formulier WOZ. Ze onderzoeken of een bezwaarprocedure inzetten zin heeft en als dat zo is dan nemen ze de zaak volledig gratis in behandeling.

Laat gratis bezwaar maken tegen te hoge WOZ waarde

Als je een bezwaarmakers bureau inschakelt, doe dit dan binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ beschikking. Daarna vervalt het recht tot bezwaar aantekenen van de aanslag WOZ waarde Haarlem. Met het inschakelen van een bezwaarmakers bureau schakel je een team van specialisten zoals juristen en taxateurs in. Hun specialisatie is bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van de Wet WOZ. Door deze specialisten in te schakelen maak je meer kans op slagen bij het bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ waarde. Je kunt op de website eenvoudig aangeven welke bezwaarpunten je hebt gevonden en je kunt ook makkelijk foto’s toevoegen. Hiermee kunnen de specialisten het bezwaarschrift goed onderbouwen. Wordt het bezwaarschrift gegrond verklaard dan betaald de gemeente Haarlem de kosten die zijn gemaakt door de specialisten aan het bezwaarmakers bureau.

You May Also Like

More From Author